Wegraking

Vaak

  • Orthostatische hypotensie

   • ouderen (bij mictie/ defecatie)

   • bij geneesmiddel

  • Onverklaard

  • Vasovagale collaps

   • angst/ pijn/ emotie

   • lang staan

   • na inspanning

   • alcoholabusis

Soms

 • Hypovolemie/ bloedverlies

 • Ritmestoornis

 • Bij myocardinfarct

 • Epilepsie

  • Bij heftige pijn

  • Narcolepsie

  • Slaapapnoe

Zelden

 • Aortastenose

 • Hypoglycemie

 • TIA