Oedeem: pitting

Vaak

  • Onverklaard

  • Statisch oedeem

  • Veneuze insufficiëntie

Soms

 • Diep veneuze trombose

 • Hartfalen

  • Bij geneesmiddel

Zelden

 • Bij tumoren in kleine bekken

 • Nefrotisch syndroom

  • Immobilisatie

  • Levercirrose

 • Ondervoeding

  • Bij nierziekten