Duizeligheid: licht in hoofd

Vaak

  • Angststoornis

  • Orthostatische hypotensie (meisjes, ouderen, medicatie)

  • Posturale hypotensie

  • Vasovagale collaps

Soms

 • Ernstige anemie

  • Alcoholisme

  • Hypoglycemie

  • Postcommotioneel

  • Multiple sensory deficit

  • Bij virusinfectie

Zelden

 • Aortastenose

 • Ritmestoornis

 • Koolmonoxide vergiftiging

  • Subclavian steal syndrome