Pijn op de borst

Vaak

  • Intercostaal neuralgie

  • Myalgie

  • Syndroom van Tietze

  • Ribkneuzing

Soms

 • Angina pectoris

 • Myocardinfarct

  • Gastro-intestinale reflux

  • Herpes zoster

  • Psychiatrisch (meestal paniekstoornis)

Zelden

 • Longembolie

 • Pericarditis

 • Pneumothorax

 • Thoracale aortadissectie