Obstipatie: bij volwassenen

Vaak

  • Weinig beweging

  • Bij geneesmiddel

  • Onverklaard

  • Prikkelbare darmsyndroom

  • Vezelarm dieet

Soms

  • Gebrekkige vochtintake

Zelden

 • Colon-/ rectumcarcinoom

 • Hypothyreoïdie

 • Hypercalciëmie