Hoesten

Vaak

  • Bovenste luchtweginfectie

  • Onverklaard

Soms

 • Bij hartfalen

 • Pneumonie

  • Sinusitis

  • Astma

  • COPD

  • Irritantia

  • Bij reflux

  • Bijwerking medicatie

  • Laryngitis subglottica

  • Psychogeen

  • Bij rhinitis

Zelden

 • Bronchiolitis

 • Cystic fibrosis

 • Bij corpus alienum

 • Longcarcinoom

 • Longembolie

 • Longfibrose

 • Tuberculose

  • Kinkhoest

  • Verkeerd stemgebruik