Kortademigheid

Vaak

  • Astma

  • Exacerbatie COPD

  • Hartfalen

  • Paniekstoornis

Soms

 • Pneumonie

  • Onverklaard

  • Laryngitis subglottica (pseudokroep)

  • Overgewicht/ slechte conditie

Zelden

 • Allergische alveolitis

 • Congenitale hartziekte

 • Ernstige anemie

 • Diabetische (keto)acidose

 • Longembolie

 • Ernstige nierinsufficiëntie

 • Pleuritis (carcinomatosa)

 • Pneumothorax

  • Sarcoïdose