Keelpijn: chronisch

Vaak

  • Surmenage/ angst/ functioneel

Soms

  • Gebits-/ tandvleesproblemen

  • Bij sinusitis

  • Roken/ droge lucht

  • Verkeerd stemgebruik/ keelschrapen

Zelden

 • Larynxcarcinoom

  • Refluxziekte