Erytheem: gegeneraliseerd bij kinderen

Vaak

  • Urticaria

  • Aspecifieke virale exanthemen

Soms

  • Erythema infectiosum (5e ziekte)

  • Exanthema subitum (6e ziekte)

Zelden

  • Mazelen

  • Rode hond

  • Roodvonk