Duizeligheid: draaiduizelig

Vaak

  • Benigne paroxysmale positieduizeligheid

Soms

  • Bij CVA/ TIA

  • Chronische otitis media

  • Neuritis vestibularis

  • Reisziekte

Zelden

 • Brughoektumor

 • Bij cerebellaire tumoren

 • Bij multipele sclerose

 • Ziekte van Menière

  • Bij migraine

  • Cholesteatoom