Misselijkheid en braken

Vaak

  • Bovenste luchtweginfectie (bij kinderen)

  • Gastro-enteritis

Soms

  • Alcoholabusis

  • Angst en depressie

  • Bij geneesmiddel

  • Vestibulair probleem

  • Zwangerschap

Zelden

 • Acuut glaucoom

 • Appendicitis

 • Diabetische ketoacidose

 • Hypercalciëmie

 • Meningitis

 • Myocardinfarct

 • Obstructie ileus

 • Pylorusstenose

 • Verhoogde intracraniële druk

  • Postcontusioneel

  • Radiotherapie

  • Maag-/ duodenumulcus