Koorts: bij kinderen

Vaak

  • Bovenste luchtweginfectie

  • Otitis media

  • Virale infectie

Soms

  • Gastro-enteritis

  • Tonsillitis

Zelden

 • Meningitis

 • Pneumonie

 • Sepsis

  • Urineweginfectie