Moeheid

Vaak

  • Angst en depressie

  • Bij kortdurende infectie

  • Onverklaard

  • Surmenage

  • Slaapdeprivatie

Soms

 • Hartfalen

 • Schildklierlijden

  • Ernstige anemie

  • Bij geneesmiddel

  • Bij chronische infectie

  • Diabetes mellitus

  • Bij maligniteit

Zelden

 • Leverinsufficiëntie

 • Multiple sclerose

 • Nierinsufficiëntie

 • Polymyalgia reumatica

 • Terminale fase maligniteit

  • Parkinsonisme

  • Chronisch vermoeidheidssyndroom

  • Bij behandeling maligniteit