Icterus

Vaak

  • Hepatitis A

  • Icterus van pasgeborene

Soms

 • Choledochussteen

 • Pancreaskopcarcinoom

  • Bij geneesmiddel (leverfalen)

  • Syndroom van Gilbert

Zelden

 • Levercelcarcinoom

 • Metastasen (van bijvoorbeeld coloncarcinoom)

  • Ernstige cirrose

  • G6PD-deficiëntie

  • Hemolyse

  • Hepatitis B

  • Hepatitis C

  • Zwangerschapsicterus