Hartkloppingen

Vaak

  • Bonzen met normaal ritme

  • Onverklaard

  • Sinustachycardie bij paniek, cafeïne, inspanning

 • Sinustachycardie bij hyperthyreoidie

 • Sinustachycardie bij anemie

  • Extrasystole atrium/ ventrikel

Soms

 • Atriumfibrilleren

  • Andere supraventriculaire tachycardie

  • Bijwerking geneesmiddel

  • Cocaïne

  • Bij koorts

Zelden

 • Atriumflutter

 • Ventriculaire tachycardie

 • Re-entry tachycardie