Wegraking


Vaak

 • Orthostatische hypotensie
  • ouderen (bij mictie/ defecatie)
  • bij geneesmiddel
 • Onverklaard
 • Vasovagale collaps
  • angst/ pijn/ emotie
  • lang staan
  • na inspanning
  • alcoholabusis
Soms
 • Hypovolemie/ bloedverlies
 • Ritmestoornis
 • Bij myocardinfarct
 • Epilepsie
 • Bij heftige pijn
 • Narcolepsie
 • Slaapapnoe
Zelden
 • Aortastenose
 • Hypoglycemie
 • TIA