Duizeligheid: licht in hoofd


Vaak

 • Angststoornis
 • Orthostatische hypotensie (meisjes, ouderen, medicatie)
 • Posturale hypotensie
 • Vasovagale collaps
Soms
 • Ernstige anemie
 • Alcoholisme
 • Hypoglycemie
 • Postcommotioneel
 • Multiple sensory deficit
 • Bij virusinfectie
Zelden
 • Aortastenose
 • Ritmestoornis
 • Koolmonoxide vergiftiging
 • Subclavian steal syndrome