Hartkloppingen


Vaak

 • Bonzen met normaal ritme
 • Onverklaard
 • Sinustachycardie bij paniek, cafeïne, inspanning
 • Sinustachycardie bij hyperthyreoidie
 • Sinustachycardie bij anemie
 • Extrasystole atrium/ ventrikel
Soms
 • Atriumfibrilleren
 • Andere supraventriculaire tachycardie
 • Bijwerking geneesmiddel
 • Cocaïne
 • Bij koorts
Zelden
 • Atriumflutter
 • Ventriculaire tachycardie
 • Re-entry tachycardie