Hoesten


Vaak

 • Bovenste luchtweginfectie
 • Onverklaard
Soms
 • Bij hartfalen
 • Pneumonie
 • Sinusitis
 • Astma
 • COPD
 • Irritantia
 • Bij reflux
 • Bijwerking medicatie
 • Laryngitis subglottica
 • Psychogeen
 • Bij rhinitis
Zelden
 • Bronchiolitis
 • Cystic fibrosis
 • Bij corpus alienum
 • Longcarcinoom
 • Longembolie
 • Longfibrose
 • Tuberculose
 • Kinkhoest
 • Verkeerd stemgebruik