Keelpijn: chronisch


Vaak

  • Surmenage/ angst/ functioneel
Soms
  • Gebits-/ tandvleesproblemen
  • Bij sinusitis
  • Roken/ droge lucht
  • Verkeerd stemgebruik/ keelschrapen
Zelden
  • Larynxcarcinoom
  • Refluxziekte