Koorts: bij kinderen


Vaak

  • Bovenste luchtweginfectie
  • Otitis media
  • Virale infectie
Soms
  • Gastro-enteritis
  • Tonsillitis
Zelden
  • Meningitis
  • Pneumonie
  • Sepsis
  • Urineweginfectie