Obstipatie: bij volwassenen


Vaak

  • Weinig beweging
  • Bij geneesmiddel
  • Onverklaard
  • Prikkelbare darmsyndroom
  • Vezelarm dieet
Soms
  • Gebrekkige vochtintake
Zelden
  • Colon-/ rectumcarcinoom
  • Hypothyreoïdie
  • Hypercalciëmie