Erytheem: gegeneraliseerd bij kinderen


Vaak

  • Urticaria
  • Aspecifieke virale exanthemen
Soms
  • Erythema infectiosum (5e ziekte)
  • Exanthema subitum (6e ziekte)
Zelden
  • Mazelen
  • Rode hond
  • Roodvonk