Misselijkheid en braken


Vaak

 • Bovenste luchtweginfectie (bij kinderen)
 • Gastro-enteritis
Soms
 • Alcoholabusis
 • Angst en depressie
 • Bij geneesmiddel
 • Vestibulair probleem
 • Zwangerschap
Zelden
 • Acuut glaucoom
 • Appendicitis
 • Diabetische ketoacidose
 • Hypercalciëmie
 • Meningitis
 • Myocardinfarct
 • Obstructie ileus
 • Pylorusstenose
 • Verhoogde intracraniële druk
 • Postcontusioneel
 • Radiotherapie
 • Maag-/ duodenumulcus