Pijn op de borst


Vaak

 • Intercostaal neuralgie
 • Myalgie
 • Syndroom van Tietze
 • Ribkneuzing
Soms
 • Angina pectoris
 • Myocardinfarct
 • Gastro-intestinale reflux
 • Herpes zoster
 • Psychiatrisch (meestal paniekstoornis)
Zelden
 • Longembolie
 • Pericarditis
 • Pneumothorax
 • Thoracale aortadissectie