Kortademigheid


Vaak

 • Astma
 • Exacerbatie COPD
 • Hartfalen
 • Paniekstoornis
Soms
 • Pneumonie
 • Onverklaard
 • Laryngitis subglottica (pseudokroep)
 • Overgewicht/ slechte conditie
Zelden
 • Allergische alveolitis
 • Congenitale hartziekte
 • Ernstige anemie
 • Diabetische (keto)acidose
 • Longembolie
 • Ernstige nierinsufficiëntie
 • Pleuritis (carcinomatosa)
 • Pneumothorax
 • Sarcoïdose