Moeheid


Vaak

 • Angst en depressie
 • Bij kortdurende infectie
 • Onverklaard
 • Surmenage
 • Slaapdeprivatie
Soms
 • Hartfalen
 • Schildklierlijden
 • Ernstige anemie
 • Bij geneesmiddel
 • Bij chronische infectie
 • Diabetes mellitus
 • Bij maligniteit
Zelden
 • Leverinsufficiëntie
 • Multiple sclerose
 • Nierinsufficiëntie
 • Polymyalgia reumatica
 • Terminale fase maligniteit
 • Parkinsonisme
 • Chronisch vermoeidheidssyndroom
 • Bij behandeling maligniteit